BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU


BASIN VE KAMUOYUNA 
Yapımı tamamlanan Isparta Cemevi’nin  bugün saat 11’de açılışı yapıldı. Isparta şehir merkezinde İlk cemevi olma özelliği taşıyan Isparta Cemevi’nin açılışına Avrupa  ve Türkiye Alevi İnanç kurum temsilcileri yanı sıra Muharrem Temiz ve Tolga  Sağ da katıldı.
 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması ve Alevilere  eşit yurttaşlık hakkının verilmesi yönünde konuşmasını  yapan  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın üzerine  yürüyen  AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen   hakaret ve nefret söylemleri ile Gani Kaplan’ın sözlerini kesti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu eylemiyle  Alevi toplumunu aşağılamış,küçük düşürmüş ve şiddeti kışkırtmaya yönelik söylemlerde bulunmuştur. 
Bir kamu yöneticisinin  cemevinin açılışını bahane ederek  adaleti, inancı ve vicdan ölçüsünü kendi siyasi zihniyetine alet etmesi ve bu bahaneyle Gani Kaplan’ı tehdit etmesi, AKP hükümetinin Alevi toplumuna karşı olan ikiyüzlü zihniyetinin göstergesidir. 
Ayrıca Belediye Başkanı  Şükrü Başdeğirmen’in tüzel kişiliği olan bir devlet kurumunu kendi  malı kabul ederek "Bu cemevini ben yaptırdım.” demesi de ayrıca  hadsizliktir. Çünkü başta Ispartalı Aleviler olmak üzere onlarca Alevi kurum yöneticileri çok iyi biliyor ki cemevi arsasının satın alınmasından inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreç, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, 
ülkedeki Alevi kurumları ve Ispartalı işadamlarının lokmaları sayesinde tamamlanmıştır.
Bizler bireysel çıkar ve siyasi istikballeri için inancımıza yönelik nefret söylemlerinde bulunan, kurum yöneticilerimize saldıran, nefret söylemleri ile toplumu tahrik eden ve Alevi toplumunu suçlayarak ötekileştirmeye yönlendiren herkesin  şunu çok iyi bilmesini istiyoruz; erdemli bir yönetici, hak ve hukuku kabul eder, insan hakları dahilinde yer, din, inanç ve vicdan özgürlüğünün adil dağıtılması ve saygı duyulması yönünde çaba harcar diyoruz.
Ve bugün bir kez daha gördük ki Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hareketi ideolojiktir. Kendisini kınıyor ve derhal istifa etmesini istiyoruz. 
Ayrıca bu söylemlerden sonra Pir Sultanca duruş sergileyip konserini iptal eden Tolga Sağ ve Muharrem Temiz'e, PSAKD genel başkanı Gani Kaplan şahsında Alevilere yapılan hakaret karşısında konuşma yapmayı protesto eden ADFE Genel Başkanı Celal Fırat ve HBAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez'e teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla…

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU 

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU 

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI 

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

BASIN BÜLTENLERİ kategorisi diğer paylaşımlar...