Her Şey Adalet İçin

Her Şey Adalet İçin


UNUTMA !..
HER ŞEY ADALET İÇİNDİ... 

Alevilerin tuttuğu Muharrem Matemi Orucu; İslam tarihindeki kanlı Kerbela Katliamı’na atfendir.  
O günü hatırlamak, unutmamak ve sadakatle Şah Hüseyin’in adalete ve insanlık onuruna olan inancına bağlı kalmaktır. 

Antik çağdan başlayıp, en büyük medeniyetlerin ve tüm insan topluluklarının üzerinde etkili bir denetim aracı olan Tanrı korkusu, farklı din ve inançların hikayelerinde hep can acıtıcı ve cezalandırıcı olarak anlatılagelmiştir. Egemenler de bu “korku” aracını fütursuzca kullanagelmiştir. 

Oysa sevginin gücü karşısında duramayan, vardan varolan ve insanı insan yapan tüm değerlerin yadsınamaz bir sürekliliği olduğu ve bireyin kötü ile sınavında sevginin er ya da geç galip geldiğine olan inançtır, insanları bir arada tutan.
Korku doğanın ruhuna aykırıdır. 

Sevgili Canlar; 

Salt “fayda - hikmet”, “kulluk” ve “inanç - eylem” ilişkisine bulaştırılmış modern benciliğin inancımızda yeri yoktur.

Özellikle insan nefsini terbiye eden,  kişinin Tanrı ile olan ilişkisini korku içgüdüsüyle güçlendiren, ahlak ve edep tanımıyla kişiye göre şekillendirilen başka inançlardaki orucunun da Alevilerin orucuyla hiçbir ortak yanı ve benzerliği de yoktur. 

Bireyin kişiliğini denetleyen mekanizmalar; sosyal, kültürel ve inançsal değerlerdir. 12 İmamlar Matem Orucu’muz kişiler ve toplumlar arasındaki adaletin, hak ve hukukun doğru zeminde tanzim edilen bir zaman dilimidir. 

Tanımı kişinin lügatine sığmayacak kadar geniş ve koşulsuz olan 12 İmamlar Matem Orucumuz  gösterişten uzaktır. Bunun temelinde ise Şah Hüseyin’in kutsal yolu ve bu yoldaki duruşudur. 

Her geçen gün vahşileşen; hırs, nefret, öfke ve kinle doğaya ve tüm canlılara zulüm eden, insanlığın bu istek ve arzularını hangi din denetler bilinmez ya da hangi oruç dünyada yaşanan tüm çirkinliklerin, vahşetin üzerini örter? 

Ancak bizlere göre yeryüzünün her neresinde haksızlık, adaletsizlik varsa orası Kerbela’dır.
Ve bizler orda olacağız.
Şah Hüseyin’in yolunda olacağız; ta ki yeryüzü güzelleşene kadar.
Alevi toplumu olarak insanlık için, dünya için, özgür yaşamak için ADALET istiyoruz! 

30 Temmuz Cumartesi günü başlayacak 12 İmamlar Muharrem Matemi Orucu’muzun Hakk katında kabul ve makbul olmasını diliyor, sevgilerimi sunuyoruz…

DUYURULAR kategorisi diğer paylaşımlar...