Siz kabul etsenizde, etmesenizde Cemevleri biz Kızılbaş Alevilerin İbadethanesidir !

Siz kabul etsenizde, etmesenizde Cemevleri biz Kızılbaş Alevilerin İbadethanesidir !


Bizler Binlerce yıldır adı yasaklanan, yolu kesilen, adına katliam fetvaları çıkarılan, kuyulara atılan, meydanlarda idam edilen, zalimin karşısında mazlumun yanında olan, adaleti inancının merkezine koyan, hep öldürülen ama yolundan dönmeyen o kadim inancın talipleriyiz.

Düşüncemizi, kanaatimizi ve değerlerimizi iyi insan olma yönünde değiştiren, geliştirerek yaşam adına tüm canlılara saygı duyan, yaşam hakkının eşitlik anlayışıyla evreni onurlandıran İNANCININ KENDİSİDİR ALEVİLİK. Alevilik, yaşamın kutsallığına, insanoğlunun yaradılıştaki sorumluluğuna vurgu yapan, bilim ve sanatın toplumun hayat damarı olduğuna inanan; kısacası evrenin inşası hakkındaki tüm düşünceleri tutarlı olan inançtır. Hakkın varlığını kanıtlamak adına kimseye reçete vermeyen, kin, öfke ve nefrete bahane aramayan ve hiç kuşku duymadan tüm halklarla sevgide ve adalette buluşan, Hakka olan bağlılığını ve doğaya olan saygısını sazın tellerine kodlayan kutsal olan her bir sözü insanın zihnine,,, yüreğine yerleştirerek geleceğe taşıyan ALEVİLİKTİR…

Biz Alevilerin başka inanç gibi yaşama arzuları yoktur. İşte; siyasetten daha etkili söz söyleyerek toplumun seslendiricisi olan İnanç önderlerimizin katledilmesi, meydanlarda asılıp kesilmesi, derisinin yüzülmesi tescil ve lütuf meraklısı olan devletin Alevi toplumun zihnine Sünni din anlayışının imgelerini yerleştirmesi düşmanlığının sonucudur.

Ve geldiğimiz bu süreçte tarih tekrar ediliyor. Toplum dinamiklerinin temel çizgisi olan dengeyi Sünni İslam lehine bozan, ayrımcılığı üst seviye taşıyan devlet; bu seferde KENDİ ALEVİSİNİ YARATARAK üstü kapalı bir şekilde Alevilerin kendi istekleri ile Sünnileşmesi için korkunç planlar yapmaktadır. Sosyal sistem içinde, meşru güç kaynağı olan Siyasîler ve siyasi kurumların beyanlarında dahi geçen bu düşmanca tavır, Selçukludan-Yavuza, Yavuzdan günümüze gelen kindar ve dindar siyasetin mesajlarıdır.

- Aleviler sizden cemevi yapmanızı istemiyor !

- ALEVİLER CEMEVLERİNİN YASAYLA İBADETHANE OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTİYOR.

- Aleviler sizin Tebaanız değildir!

- Aleviler “DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ” ANLAYIŞINI İÇEREN CUMHURİYETİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNDEN EŞİT FAYDALANMAK İSTİYORLAR

- Aleviler Emevi İslam anlayışınızı ve onun arkasından gelen din adamlarının bilgisini istemiyorlar. - ALEVİLER İNAÇSAL BİLGİ VE ONUN UYGULAMACISI OLAN DEDELERİNİ, ANALARINI VE EVLİYALARININ BİLGİSİNİ TAŞIYACAK KÖKLÜ BİR GELENEĞE SAHİPTİR.

Kısacası TÜM YAPILANLAR DEVLETİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞU OLAN İNSAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE VE ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR..

Bir kez daha vurguluyoruz ki, CEMEVLERİ İBADETHANEMİZDİR !

 

 

VİDEOLAR

HABERLER kategorisi diğer paylaşımlar...