“İSTER KABUL EDİN, İSTER ETMEYİN; CEMEVLERİ BİZİM İBADETHANEMİZDİR!..”

“İSTER KABUL EDİN, İSTER ETMEYİN; CEMEVLERİ BİZİM İBADETHANEMİZDİR!..”


Garip Dede Dergahı Vakfı(GADEV) Başkanı ve Alevi Dernekleri Federasyonu(ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şahkulu Dergahı’nda Alevi toplumuna verdiği “sözde müjde”sine tepki gösterdi.

 

Garip Dede Dergahı Vakfı(GADEV), Alevi Dernekleri Federasyonu(ADEF) Genel Başkanı Celal Fırat, basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamada "Alevilik, yaşamın kutsallığına, insanoğlunun yaradılıştaki sorumluluğuna vurgu yapan, bilim ve sanatın toplumun hayat damarı olduğuna inanan;  kısacası evrenin inşası hakkındaki tüm düşünceleri tutarlı olan inançtır. İnancımızın ibadethanesi de Cemevleri’dir” dedi.

“Bizler, Binlerce yıldır adı yasaklanan, yolu kesilen, adına katliam fetvaları çıkarılan, kuyulara atılan, meydanlarda idam edilen, zalimin karşısında mazlumun yanında olan, adaleti inancının merkezine koyan, hep öldürülen ama yolundan dönmeyen o kadim inancın talipleriyiz.

Düşüncemizi, kanaatimizi ve değerlerimizi iyi insan olma yönünde değiştiren ve geliştirerek yaşam adına tüm canlılara saygı duyan, yaşam hakkının eşitlik anlayışıyla evreni onurlandıran inancın kendisidir Alevilik” diyen Celal Fırat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hakk’ın varlığını kanıtlamak adına kimseye reçete vermeyen, kin, öfke ve nefrete bahane aramayan ve hiç kuşku duymadan tüm halklarla sevgide ve adalette buluşan, Hakk’a olan bağlılığını ve doğaya olan saygısını sazın tellerine kodlayan, kutsal olan her bir sözü insanın zihnine, yüreğine yerleştirerek geleceğe taşıyan ALEVİLİKTİR…

Biz Alevilerin başka inançlar gibi yaşama arzuları yoktur. Her inanç kendine özgüdür ve yeni tanımlamalara da ihtiyacı yoktur.

İşte;  siyasetten daha etkili söz söyleyerek toplumun seslendiricisi olan inanç önderlerimizin katledilmesi, meydanlarda asılıp kesilmesi, derisinin yüzülmesi tescil ve lütuf meraklısı olan devletin Alevi toplumunun zihnine Sünni din anlayışının imgelerini yerleştirmeye çalışması, düşmanlığının sonucudur.

Ve geldiğimiz bu süreçte tarih tekerrür ediliyor.

Toplum dinamiklerinin temel çizgisi olan dengeyi Sünni İslam lehine bozan, ayrımcılığı üst seviye taşıyan devlet; bu sefer de kendi Alevi’sini yaratarak üstü kapalı bir şekilde Alevilerin kendi istekleri ile Sünnileşmesi için korkunç planlar yapmaktadır.

Sosyal sistem içinde, meşru güç kaynağı olan Siyasiler ve siyasi kurumların beyanlarında dahi geçen bu düşmanca tavır, Selçukludan-Yavuza, Yavuzdan günümüze kadar gelen kindar ve dindar siyasetin mesajlarıdır.”

GADEV Genel Başkanı Celal Fırat, Alevilerin devletten isteklerini şöyle sıraladı:

  • Aleviler, sizden Cemevi yapmanızı istemiyor.
  • Aleviler, sizden Dedelere maaş verilmesini istemiyor.
  • Aleviler, Cemevlerinin yasayla ibadethane olarak kabul edilmesini istiyor.
  • Aleviler, sizin tebaanız değildir!
  • Aleviler “Demokratik, Laik ve Sosyal Bir Hukuk Devleti” anlayışını içeren cumhuriyetin temel hak ve özgürlüklerinden eşit faydalanmak istiyorlar.
  • Aleviler, EmeviVahabi İslam anlayışınızı ve onun arkasından gelen din adamlarının bilgisini istemiyor.

Aleviler, inançsal bilgi ve onun uygulayıcısı olan dedelerinin, analarının ve evliyalarının bilgisini taşıyan köklü bir geleneğe sahiptir.

Kısacası;

Tüm bu yapılanlar; devleti yönetenlerin sorumluluğu olan insan temel hak ve özgürlüklerine ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

HABERLER kategorisi diğer paylaşımlar...