Gadev Akademi Açılış

Gadev Akademi Açılış


Sevgili canlar öncelikle hepinize gönülden hoş geldiniz diyorum
 Ve Pirimiz Hacı Bektaş’ı velinin güzel sözleriyle hepinizi selamlamak istiyorum
Özünü bilenler özrü silendir
turaplık rızayı teslim edendir
gerçek Abdal Hakk’a hayran olandır
kibir ile gurur horda arama
Varlık ummanında göz ol da bak
vahdet ateşinde benliğini yak
ayağa kalkarsan hizmet için kalk
zulmedenden olup zorda arama
1993 yılında kurulan “garip dede dergâhı cemevi derneği” alevi toplumuna inançsal, sosyal, kültürel hizmet vermenin başarısıyla 2021 yılında kurumsal tüm organlarını yeniden yapılandırarak GADEV yani garip dede dergâhı vakfı olmuştur 
Alevi toplumu bu çatı altında birbirine kenetlenerek GADEVİ  bireysel inanç özgülüğünün mücadele merkezi yapmıştır
  Siz canlarımızın bize gösterdiği- öğrettiği tecrübelerden yola çıkan GADEV; alevi inancının insan ve doğa odaklı yaşam disiplini dahilinde, toplumda yaşayan bireylerin tutum ve davranışlarının Alevilik değerleriyle örtüşmesine ve bu açıdan bireylerin “can” vurgusuyla biçimlendirilip yönlendirilmesine doğruluğuna inanmıştır 
GADEV
-      Şah Hüseyin’in duruşuyla hayata değerlilik ve saygı katmayı   
-    Pir hacı Bektaşi velinin gönlüyle toplumun hoşgörü, merhamet ve iyilik yanını çoğaltmayı 
-    -Yunusun sevgisiyle   uyumlu ama farklı yaşamayı 
-     Pir Sultanın Abdalın bağlılık ve adalet düşüncesine vurgu yaparak bireyin her koşulda vicdanına sığınıp yargıda bulunmasını   misyonu kabul etmiştir.
Ve GADEV; inançsal hizmetleri odağına alarak   yenilikçi -kurumsal yapının metodolojisine uygun ayırımsız- insan odaklı çalışmayı vizyonu kabul etmiştir.  

Alevi   toplumun geleceğe dair inançsal ve sosyal tutumlarını temellendirmek amacıyla da GADEV ALEVİLİK akademisini kurmuştur
GADEV Alevilik akademisi  
-    Alevi toplumun inancını, kültürünü ve sosyal yaşamını inancının özüne uygun deneyimleyerek yaşaması için yol gösterecektir 
-    Toplumdaki asimilasyon kaygısını azaltmaya yönelik   araştırma, geliştirme, bilgi ve belge toplamayı ve toplumun bu bilgiye erişimini sağlayacaktır
-      “Adaletsizlik”, “fayda”, “menfaat çatışması” ve “anti demokratik uygulamalarla sosyal bir vaka, hukuken bir suç ve ahlaken bir sorun olan toplumsal cinsiyetçiliğe karşı özgürlükçü kültüre vurgu yapacağız
 
-    Sözlü kültürümüz inancımızın geleceğe aktarılmasını içerir. Bu sözleri usulüne uygun 
 Parantez gibi açacağız. Zaman/mekân/yerdeki değişikliklerden etkilenmeyen ve idrak gücümüzün hakikati   olan türkülerimizi, deyişlerimizi ve nefeslerimizi gün yüzüne çıkaracağız 

-     Düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları arasında mükemmel bir uyum olan pirlerimize, dedelerimize, halk ozanlarımıza, sanatın her dalında emek veren sanatçılarımıza sahip çıkacağız 
-    Sosyal, kültürel ve tarihsel değişim ilişkisinde sürekli “ötekiler” diye altı çizilen ve bu tanımın bedelini ödeyen Alevilerin hayat biçimlerine yönelik saldırıları birlikte durduracağız yani birlikte ama farklı yaşama anlayışını geliştireceğiz 
-    Tanım ve tarif arasında bırakılmak istenen bir Alevilik inancı değil, inanç ögelerinin ve sembollerinin muhafazasına ve yeni kuşaklara aktarımına yönelik hassasiyeti geliştireceğiz 
-     Alevi inanç kaynaklarının Sünni İslam’ın din anlayışı üzerinden yeniden yorumlanıp devlet eliyle   holdingleşen Diyanet’in himayesinde yazılı kültüre geçirilmesini durduracağız Alevilerin kendi inanç kaynaklarını ulaşmasını sağlayacağız 
-    İbadethanelerimize karşı olan hissiyat ve aidiyet duygumuz kutsaldır ve   Alevilik inancının manası ibadethanesinin mimarisinde gizlidir akademi bu alanda çalışmalara öncülük edecek ve   Alevilerin inançsal mekân mimarisine katkı sağlayacaktır   
Evet sevgili canlar, kısaca anlatmaya çalıştığım GADEV ALEVİLİK akademisi siz değerli canlarımızın garip dede dergahına olan bağlılığınızın eseridir onu yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan yine sizler olacaksınız ve sözlerine son verirken şunu vurgulamak istiyorum  
Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde insanlar aşılması zor olan küresel salgın, açlık ve sefaletle mücadele ediyor 
 Her şeye ticaret, rekabet ve daha fazla kâr amacıyla bakan   pandemi sürecinde   üretilen aşıların etki düzeyinden çok aşı geliştirici şirketlerin tekelciliğinin konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz 
 Kendini hırs, öfke, kin ve nefretle anlamsızlaştıran insanoğlu inandığı dini bile unutmuş, onun içe bakışa, ruha, vicdana dokunan zihinsel bir durum olduğunu unutmuş   dini   huy, karakter ve sadece temayüle dönüşen bir alışkanlık haline getirmiştir 
OYSA; 
Hüküm ve yargıları nesnele dönüşen, korktuğu için din taşıyan toplumların ruh sağlığı belirsizdir bu toplumlar kendi içinde ve dışında yaşam dengesi kuramazlar ve çıkar ilişkileri üzerinde anlam arayarak sadece kendi içinde tutarlı olurlar  
VE BİZ ALEVİLERE GÖRE; tüm dünya insanlarının   anlam olarak bağlanacağı ve hissettiklerini tanımlayacağı özgül ve daha vicdani bir varoluş biçimi  olan Alevilik inancına ihtiyacı var bu anlamda hepinize “inançsal değerlerinize ikrar disipliniyle sahip çıkmaya çağıyor” sevgilerimi sunuyorum